Наскрізна комп’ютерна підготовка фахівців
Вивчення цифрових елементів та мікроконтролерів

Відокремлений структурний підрозділ
Фаховий коледж телекомунікації та комп'ютерних технологій
Національного університету "Львівська політехніка"

Separated structural unit - College of telecommunications and computer technologies of National University "Lviv Polytechnic"